Přejít na obsah

Revize knihovního fondu

Revize v knihovně musí být prováděna podle prováděcí vyhlášky č.88/2002 Sb. ke knihovnímu zákonu. Je stanovena jako povinnost zřizovatele, který tím deklaruje svou péči o majetek zakoupený z veřejných finančních prostředků.

Fond knihovny do 100 000 knihovních jednotek – každých 5 let

Fond knihovny do 200 000 knihovních jednotek – každých 10 let

Fond knihovny nad 200 000 knihovních jednotek – každých 15 let

Více ve vyhlášce – ZDE

Knihovny s pracovním úvazkem do 1,0 si mohou v případě provádění revizí vyžádat metodickou a konzultační podporu svých obsluhujících knihoven v regionech a pomoc při revizi. (viz. Formulář na revizi)

Formulář slouží pro vyžádání pomoci při revizi. Je však potřebné dodat také písemnou žádost, která je ke stažení na stránce Pro knihovny – Dokumenty, Statistika, Legislativa v odstavci Tiskopisy ke stažení – vzory.

Žádost lze stáhnout také zde.