Přejít na obsah

Bookstart

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí – knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

Cíl projektu

  • Podpořit všestranný rozvoj dítěte v rodině od jeho narození, zejména pak rozvoj verbálních schopností dětí a jejich imaginace, zlepšit jejich vztah ke knize a čtení.
  • Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost (tzn. že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti, je věnovat jim od nejútlejšího věku svůj čas a strávit jej společně nad knihou); poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči atd., orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti.
  • Inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny.
  • Vytvořit novou čtenářskou komunitu.

Naše akce v rámci projektu Bookstart

Chystáme:

Uplynulé:

O průhledném kocourkovi

Pořad Včelky s Hanou Adamcovou, Fotogalerie z akce

Den, kdy voskovky řekly dost

Arte-hrátky Arteterapeutky Dagmar Mazalové

Přednáška klinické logopedky Mgr. Pavlíny Kulhavé

Červená karkulka, Fotogalerie z akce