Přejít na obsah

Bibliobox

Pravidla používání boxu na vracení knih

– Box na vracení knih slouží k vracení výpůjček knih a časopisů v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny.

– Venkovní box na vracení knih funguje na důvěře mezi knihovnou a uživatelem. Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení.

– Knihovna se zavazuje výpůjčky vyzvednuté z boxu odepsat uživateli z jeho čtenářského konta následující pracovní den
do 9 hodin.

– Uživatel si může vrácení knih a časopisů ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta, případně se může informovat telefonicky či e-mailem.

– Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky (za případné opožděné vrácení dokumentů), zůstávají načteny na čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny.

– Knihy a časopisy, které byly jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše. Toto musí být vyřízeno osobně.

– Výpůjční lhůta u zbývajících knih a časopisů se automaticky neprodlužuje.

Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) se vrací pouze při osobní návštěvě v knihovně.

Knihy a časopisy vhazujte do boxu na vracení knih hřbetem napřed.

Do biblioboxu nevhazujte čtenářské průkazky.

Do biblioboxu také nevhazujte Albi tužku, hry (společenské, deskové, karetní, apod.), knihy Kouzelného čtení a audioknihy.