Přejít na obsah

Kouzelné čtení a Albi tužka

Jak funguje Kouzelné čtení
Kouzelné čtení ukrývá interaktivní knihy, které si děti nemusejí jenom prohlížet nebo si v nich číst. Tyto knihy se, velmi jednoduše vysvětleno, zkrátka čtou samy. V nabídce naší knihovny je několik titulů.

Potřebujete k nim speciální tužku. Tou se stačí příslušného místa v knížce dotknout, aby se provedla určitá zvuková akce. Kniha umí určitou pasáž přečíst, zazpívat písničku, přehrát autentický zvuk a spoustu dalších docela efektních kousků. Oproti běžným knihám tedy dětem znatelně rozšiřuje možnosti pro zábavu i poznání z řady odvětví. Za Kouzelným čtením není žádná kouzelná metoda, ale ryze moderní technologie. Tužka je v podstatě čtečkou kódu, který je umístěn na stránce knihy v příslušné oblasti.

Co je Albi tužka
Albi tužka je nezbytný nástroj, bez kterého s vámi knihy nebudou „mluvit“. Tužka však stačí pouze jedna, kompatibilní je se všemi knihami z celé edice. Poznáte je jednoduše podle označení logem Kouzelné čtení.

Podle ustanovení §§ 2193 – 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů je třeba při výpůjčce Albi tužky sepsat
smlouvu o výpůjčce.

Čtenář se zavazuje při převzetí Albi tužky zaplatit v hotovosti jistinu (kauci) ve výši 200,- Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení Albi tužky vydána zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu poškození věci.

Pokud bude čtenář v prodlení s vrácením Albi tužky, zavazuje se zaplatit městské knihovně dohodnutou smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná při vrácení Albi tužky.


Albi tužku dle smlouvy půjčujeme na 1 měsíc a nelze ji prodloužit.

Knihy „Kouzelné čtení“ půjčujeme také na 1 měsíc a nelze je prodloužit.