Přejít na obsah

Registrace

Městská knihovna v Kostelci n. O. je veřejnou knihovnou. Jejím zřizovatelem i nadřízeným orgánem je Město Kostelec n. O. Registrovat se může občan České republiky ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, na základě platného občanského průkazu. Právní vztah mezi knihovnou a žadatelem vznikne, jakmile knihovna se žadatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena oboustranným podpisem čtenářské přihlášky. Knihovna vydá po podpisu přihlášky a zaplacení registračního poplatku žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.

K registraci čtenáře do 15 let je potřeba na přihlášce uvést podpis zákonného zástupce uživatele a základní identifikační údaje zákonného zástupce.