Přejít na obsah

Dokumenty, Statistika, Legislativa

Deník knihovny na rok 2022 můžete stahovat ZDE:

Deník (silný) pro profi knihovny:


Deník (slabý) pro neprofi knihovny:


Potřebné dokumenty najdete na následujícím odkazu:
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

Statistika – odpovědi na nejčastěji kladené otázky:
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/stat_faq.htm


Výroční zpráva o výkonu a financování regionálních funkcí 2020


Dopady Covidu-19 na služby knihoven Královehradeckého kraje


Knihovna v obci : příručka pro starosty a zastupitele


Legislativa

Koncepce rozvoje knihoven v České republice
Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019-2023
Knihovní zákon 257/2001 Sb.
Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (2019) 
Vyhláška č. 88/2002 Sb.
Ochrana osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb. aj.)
Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999
Autorské právo

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (2019)

Nařízení vlády č. 288/2002 Sb.


Metodické pokyny, dokumenty a manuály

Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny
Doporučení pro malé knihovny ohledně nařízení EU – GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
Standard pro dobrou knihovnu 2020
Standard pro dobrý knihovní fond
Služby knihoven knihovnám 2020
Příručku pro knihovníky veřejných knihoven
Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům

Zajištění veřejné stanice internetu – Knihovnický zákon č.257/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jak správně citovat


Tiskopisy ke stažení – vzory