Přejít na obsah

Aktuality VU3V

 • Přednáška Mgr. Aleše Flídra pro studenty VU3V (Fotogalerie)
  Přednáška Mgr. Aleše Flídra, který za studenty VU3V do KS knihovny přijel z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde působí jako historik architektury na Semináři dějin umění. Jeho dvouhodinová přednáška Karel IV. jako objednavatel architektury a mecenáš umění studenty úplně pohltila a zaujala. Dozvěděli se spoustu zajímavého. V závěru studentům předal pamětní listy za… Číst dále
 • Promoce studentek VU3V v Praze (Fotogalerie)
  Studentky našeho konzultačního střediska Virtuální Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze navštívily ve čtvrtek 18. ledna ve 13 h aulu ČZU v Praze, kde si při slavnostní promoci převzaly po tříletém studiu přednáškových cyklů Osvědčení o absolutoriu Svět okolo nás II. Díky skvělému panu Ing. Hulmanovi, který nejen že zorganizoval pro KS Rychnov… Číst dále
 • Přednáška Mgr. Aleše Flídra pro studenty VU3V
  Přednáška Mgr. Aleše Flídra s názvem Karel IV. jako objednavatel architektury a mecenáš umění s předávánímpamětních listů za ukončený semestr přednáškového cyklu Umění rané renesance v Itálii proběhne v pátek 16. února v 10 h dopoledne v přednáškovém sále knihovny. Přijít mohou i studenti, kteří tento rok mezi nás nedocházeli. Rádi je mezi námi uvidíme. Aleš Flídr působí jako historik architektury na… Číst dále
 • Virtuální Univerzita třetího věku
  Milé studentky VU3V, začínáme v úterý 30. 1. 2024 v 9:00 přednáškovým cyklem Habsburkové bez trůnu. Vedoucí lektor prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších,… Číst dále
 • Zámek Doudleby nad Orlicí se studentkami VU3V (Fotogalerie)
  Předávání pamětních listů studentkám VU3V za letní semestr přednáškového cyklu Dějiny oděvní kultury III v Zrcadlovém sále Zámku Doudleby nad Orlicí s paní Tomáškovou, dcerou pana Petra Dujky. Děkujeme za milé přijetí, prohlídku krásných zámeckých prostor s poutavým a ojedinělým výkladem.