Přejít na obsah

Metodika pro knihovny

Ochrana osobních údajů – dokumenty

Standardy, koncepce, příručky

  • Standard pro dobrou knihovnu – aktualizované vydání.
  • Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.
  • Standard pro dobrý knihovní fond
  • Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Standard je doporučením pro veřejné knihovny působící v obcích do 40 000 obyvatel. Vymezuje základní parametry pro budování knihovních fondů z hlediska jejich objemu, obsahu i finančního zajištění. Poskytuje návod k provádění průběžné, pravidelné i mimořádné aktualizace knihovního fondu.
  • Udržitelná knihovna
  • Čtenářská a informační gramotnost, kvalitní, ověřené a dostupné informace jsou základ pro splnění jakéhokoliv cíle.

Dotační programy

Tiskopisy a dokumenty ke stažení (vzory)

Deník knihovny na rok 2023

Statistické výkazy

  • Statistické výkazy knihoven
  • Tato stránka obsahuje formuláře výkazů pro statistická šetření uvedených oblastí kultury za kalendářní rok, metodické pokyny pro vyplňování výkazů a formuláře souhlasu s publikováním údajů.

MDT označení

Mezinárodní desetinné třídění (MDT) je univerzální, mezinárodně srozumitelný klasifikační jazyk, který slouží k indexování a vyhledávání věcných informací o dokumentech, jejich částech, případně k indexování a vyhledávání jednotlivých informací v dokumentech obsažených. Je charakterizováno jako kombinace třídění hierarchického a fasetového typu, jeho předností je univerzálnost a flexibilita. (zdroj: Wikipedia)

Revize knihovního fondu

Revize a vyřazování v knihovnách – základní informace

Průzkumy spokojenosti

Průzkum spokojenosti čtenářů by se měl provádět 1x za 5 let. Přikládáme „vzor“ dotazníku. Lze vytvořit například na stránkách Survio. https://www.survio.com/cs/vytvorit-dotaznik

Přiložený vzor nebude s největší pravděpodobností vyhovovat všem knihovnám v regionu. Lze ho samozřejmě upravit dle Vašich požadavků.

Průzkum spokojenosti – ukázka