Přejít na obsah

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2024

Ministerstvo kultury – odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2024 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
VISK 3 – Informační centra knihoven,
VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů,
VISK 5 – RETROKON,
VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica,
VISK 7 – Kramerius,
VISK 8 – Informační zdroje, (Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,)
VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)


Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven a kreativních odvětví
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2024


VISK též na:
https://visk.nkp.cz/


Knihovna 21. století též na:
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21


Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková, blanka.skuckova@mkcr.cz (K 21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2023 !!!

Komentáře