Přejít na obsah

Přednáška Mgr. Aleše Flídra pro studenty VU3V

Přednáška Mgr. Aleše Flídra s názvem Karel IV. jako objednavatel architektury a mecenáš umění s předávánímpamětních listů za ukončený semestr přednáškového cyklu Umění rané renesance v Itálii proběhne v pátek 16. února v 10 h dopoledne v přednáškovém sále knihovny. Přijít mohou i studenti, kteří tento rok mezi nás nedocházeli. Rádi je mezi námi uvidíme.

Aleš Flídr působí jako historik architektury na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho specializací je středověká architektura, a to především v českých zemích, ještě úžeji stavitelství v době pozdně románské a raně gotické v klášterním i kostelním prostředí. Pro správné pochopení uměleckohistorického vývoje používá i poznatky z oblasti historie, archeologie, historické topografie a dendrochronologie. Věnuje se taktéž veřejné přednáškové činnosti, univerzitě třetího věku a organizaci odborných exkurzí, na nichž seznamuje s dějinami nejen českého a moravského, ale i evropského architektonického dědictví širší laickou veřejnost.

Komentáře