Přejít na obsah

Kategorie - Region aktuality

Základní knihovnický kurz

09. 08. 2021

Vážené kolegyně knihovnice, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové (SVKHK) pořádá Online Základní knihovnický kurz od 5. října do 9. listopadu 2021 na platformě Microsoft Teams. Kurz se bude konat každé úterý od 9:00 do 15:00 hod. Program kurzu a přihlašovací formulář najdete na adrese https://bit.ly/3jfQeIO. Přihlašovat se můžete do 15.9. 2021. Kurz je určen… Číst dále

Inovační kurzy pro knihovníky

21. 07. 2021

Dobrý den, Národní knihovna ČR opět pořádá Inovační kurzy pro knihovníky. Kurzy jsou hrazené z grantu MK ČR. Pro knihovny, které jsou evidovány ve smyslu zákona, jsou kurzy bezplatné. Máme ještě několik volných míst v těchto kurzech: Vytváříme elektronické dotazníky či testy a sbíráme zpětnou vazbu (15 hodin výuky ve 3 dnech)– naučí knihovníky efektivně získávat zpětnou vazbu… Číst dále

Závěrečná zpráva Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2017–2020

21. 07. 2021

V současné době se intenzivně zabýváme naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021-2027, ale není občas od věci podívat se trochu zpět. Nedávno vláda schválila „Závěrečnou zpráva o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020,“ najdete ji na: https://ipk.nkp.cz/docs/zaverecna-zprava-ke-koncepci-rozvoje-knihoven-v-cr-na-leta-2017-2020

Metodické oddělení – dovolená

30. 06. 2021

Vážené kolegyně knihovnice, v pondělí a v úterý jsou dva červencové svátky, (5.7. – Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje; 6.7. – Den upálení mistra Jana Husa), v následujících dnech od 7.7. do 16.7. 2021 si vybírám dovolenou. Během těchto 14 dnů nebudou dostupné regionální služby metodika. Děkuji za pochopení a přeji příjemně strávené léto.

Provoz knihoven od 26. 6. 2021

23. 06. 2021

Od 26. 6. 2021 bude platit nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210621a-0575.pdf   PROSTUDUJTE SI HO! Dochází k mírnému rozvolnění pro aktivity knihoven, částečně se uvolňují podmínky pro kolektivní akce, níže viz výtah z nařízení: Knihovny V čl. I bod 1 se stanoví povinnost dodržovat následující pravidla: v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na… Číst dále

Provoz knihoven od 8. 6. 2021

08. 06. 2021

Od 1. července 2021 jsou zrušena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinného testování zaměstnanců Provoz knihoven od 8. 6. 2021 Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz: Koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých,… Číst dále

Dáme knihu!

06. 06. 2021

Jak podpořit probíhající kampaň “Čtenářství“? Třeba darovanou knihou. Svaz českých knihkupců a nakladatelů otevřel od 1. června 2021 nové webové stránky dameknihu.cz. Projektem dárkové knižní poukázky Dámeknihu.cz SČKN připomíná, že čtení je atraktivní způsob trávení volného času a knihy jsou dárkem, který vždycky potěší. Pestrý výběr hotových poukázek na knihy s volitelnou hodnotou je na www.dameknihu.cz rozšířen… Číst dále

Čtenářství – krajská kampaň pro rok 2021

02. 06. 2021

V tomto roce Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové opět, již tradičně, vyhlašuje ve spolupráci s Knihovnou města Hradec Králové regionální kampaň, tentokrát na téma Čtenářství. Mohlo by se zdát, že téma je jasné. Buďto čteme, anebo nikoli. Čtenářství je ale fenomén mnohem závažnější, aktuálnější a zajímavější. Rozvíjí schopnost myšlení i kreativity. Počítač totiž, třebaže je v současnosti  nenahraditelným… Číst dále

Vyhlášení 2. kola programu VISK 3 na rok 2021

01. 06. 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 2. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro zapsané spolky a zájmová sdružení… Číst dále

Knihovna v obci

31. 05. 2021

Knihovna v obci : příručka pro starosty a zastupitele Nová příručka pro starosty a zastupitele obce Knihovnický institut vydává v závěru roku 2020 publikaci Knihovna v obci : příručka pro starosty a zastupitele (autoři Marie Šedá, Lenka Dostálová, Vít Richter). Publikace v tištěné podobě bude zaslána každému starostovi.