Přejít na obsah

Závěrečná zpráva Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2017–2020

V současné době se intenzivně zabýváme naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021-2027, ale není občas od věci podívat se trochu zpět.

Nedávno vláda schválila

„Závěrečnou zpráva o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020,“

najdete ji na: https://ipk.nkp.cz/docs/zaverecna-zprava-ke-koncepci-rozvoje-knihoven-v-cr-na-leta-2017-2020

Komentáře