Přejít na obsah

Webovky v novém kabátě

Když „nový kabát“, tak nejen samotná budova knihovny, ale také webové stránky.


Již brzy budeme mít k dispozici nové webové stránky knihovny. Věříme a doufáme, že budou pro Vás mnohem přívětivější a více přehlednější.

Jelikož jsme knihovna pověřená regionální funkcí, část webovek bude také určena pro knihovny v našem regionu.


Náhled úvodní strany nových webových stránek.

Komentáře