Přejít na obsah

Webové stránky malých knihoven

Webové stránky malých knihoven – metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel

Publikace Webové stránky malých knihoven přináší formulaci základních funkcí webu knihovny a návrhy pro obsah a administraci jednoduchého webu malé knihovny. Doporučení je strukturováno s ohledem na velikost obsluhované populace knihovny a plně respektuje celostátní Standard pro dobrou knihovnu, který od roku 2019 přináší nové znění indikátorů pro oblast webových stránek knihoven.

Publikace vyšla jako příloha Knihovnicko-informačního zpravodaje U nás (4/2018).

Příručka ke stažení na: https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf

Zdroj: https://proknihovny.mknachod.cz/pro-knihovny/aktuality/webove-stranky-malych-knihoven-metodicke-doporuceni-pro-knihovniky-v-obcich-do-3000-obyvatel/


Aktuální shrnutí situace v našem regionu není bohužel optimistické. K 1. lednu 2023 měla svoje samostatné webové stránky nebo jako součást webu obce pouze polovina neprofesionálních knihoven.

Od letošního roku proto nabízíme službu v rámci regionálních služeb knihovnám vytvoření a správu webových stránek malým knihovnám s využitím projektu Knihovny města Hradec Králové – WebKnihovny.cz

Na konci února 2023 je v plném proudu příprava obsahu pro 4 knihovny, které tuto službu využily.

Doufáme, že se během letošního roku přidají i zbývající knihovny, které ještě svůj web nemají.

Komentáře