Přejít na obsah

Webové stránky malých knihoven

Studijní a vědecká knihovna V Hradci Králové zpracovala v roce 2018 metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel. Publikace byla jako volná příloha zpravodaje U nás, ročník 28 (2018), číslo 4.


Komentáře