Přejít na obsah

Výstava: Stopy totality

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí Vás všechny srdečně zve na putovní autorskou výstavu Stopy totality, která vznikla v rámci celostátního projektu. Výstavu nám zapůjčila hlavní koordinátorka projektu paní Mgr. Marta Vančurová. Projekt je financován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. Projektu poskytl záštitu Český rozhlas. 

Jednotlivé panely výstavy představují výsledky dlouhodobé práce žákovských a studentských skupin na projektu. Panely přibližují příběhy lidí, se kterými se žáci v průběhu projektu setkali.

Cílem projektu Stopy totality bylo vyzvat žáky a studenty ve věku 12 až 19 let, aby sami aktivně vyhledali pamětníky a zaznamenali jejich příběhy, zachránili fotografie a dokumenty, porovnali je s dobovým tiskem a archivy. Chtěli jsme na základě jejich vlastní aktivity oživit zájem mladých lidí o studium dějepisu tím, že budou zkoumat nedávné dějiny místa, odkud pocházejí.

Výpovědi i dokumenty byly v rámci projektu (období od roku 1945 do roku 1965) uchovány a zpracovány samotnými účastníky především do textů, webů a panelů. Účastníci tak mj. zachránili dobové dopisy, dokumenty a fotografie, které by dalším generacím už neměl kdo popsat a dát do souvislostí. Žáci a studenti se dotkli živé historie a mj. zblízka poznali, jak mechanismus moci mění život lidí. Prostřednictvím 1. rozhovorů s pamětníky, 2. studiem místních archivních záznamů, dobového regionálního a místního tisku a 3. porovnáním s archivními databázemi a dokumenty.

Výstavu Stopy totality si můžete prohlédnout od středy 5. dubna do 31. května 2023 ve výpůjční době knihovny. 

Komentáře