Přejít na obsah

Výstava: Ochrana přírody a krajiny v České republice

Srdečně vás všechny zveme na putovní výstavu Ochrana přírody a krajiny v České republice, která shrnuje na 15 panelech hlavní problematiku ochrany přírody v ČR.

Autory jsou významný český biolog a výtvarník Jan Dungel a geolog a fotograf Zdeněk Patzelt. Výstavu nám zapůjčila RNDr. Lenka Šoltysová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

„Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) spravuje 24 chráněných krajinných oblastí, 112 národních přírodních rezervací, 106 národních přírodních památek a několik desítek mimořádně přírodovědně cenných území. Účinná ochrana této rozsáhlé reprezentativní sítě zvláště chráněných území (ZCHÚ) není možná bez zapojení veřejnosti. Proto je pro AOPK ČR jednou z hlavních priorit osvěta a informování veřejnosti a spolupráce s vlastníky, hospodáři, obyvateli a návštěvníky“ (Pavel, Pešout, Lenka Šoltysová, Tomáš Licek, https://www.casopis.ochranaprirody.cz/zamereno-na-verejnost/dum-prirody/).

Více info na stránkách AOPK ČR www.nature.cz

K výstavě jsou k prodeji odborné publikace.

Komentáře