Přejít na obsah

Virtuální Univerzita třetího věku

Milé studentky VU3V, začínáme v úterý 30. 1. 2024 v 9:00 přednáškovým cyklem Habsburkové bez trůnu.

Vedoucí lektor prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Osnova:

1. Habsburský rod v „dlouhém 19. století“

2. Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)

3. Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)

4. Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)

5. Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)

6. Utajení Habsburkové

Harmonogram přednášek:

30.01. úterý – 09:00

13.02. úterý – 09:00

27.02. úterý – 09:00

12.03. úterý – 09:00

26.03. úterý – 09:00

09.04. úterý – 09:00

Přihlásit se mohou i noví studenti, jsou vítáni!

Stručné informace všem zájemcům o studium VU3V. Přednášky probíhají v sálku v přízemí u nás v knihovně – konzultačním středisku České zemědělské univerzity v Praze. První přednáška začíná v úterý 30.01. v 9:00. V tento den zájemci vyplní přihlášku a zaplatí studijní poplatek 400 Kč. Proto začátek promítání první přednášky proběhne o něco málo později.

Centrum České zemědělské univerzity nabízí možnost poslechnout si 2 přednášky zdarma, a pak se teprve rozhodnout, zda se stanete studenty. Samotné promítání přednášky trvá 45 minut, pak následuje asi 20 min přestávka k vzájemnému seznámení se a popovídání si. Po přestávce si na závěr společně vyplníme ukázkový 10 otázkový test.

Více informací naleznete na https://e-senior.czu.cz.

Pokud by někdo z Vás potřeboval podrobnější vysvětlení, může se přijít zeptat přímo k nám do knihovny ve výpůjční době nebo volat na 724 329 557 a 724 733 940. Podmínkou studia je důchodový věk a umět pracovat s e-mailovou poštou.

Komentáře