Přejít na obsah

Virtuální Univerzita třetího věku

VU3V pro tento semestr začíná v úterý 23. září 2023 v 9 hodin přednáškovým cyklem Umění rané renesance v Itálii.

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

Cena kurzu ČR: 400 Kč / student / semestr (cena po zahrnutí dotace)

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů.

Vítáme mezi nás i nové studentky a studenty. Více info v knihovně u Simony Kňourkové.

Osnova:

• Počátky, principy a objevy rané renesance

• Filippo Brunelleschi

• Masaccio

• Donatello

• Sandro Botticelli

• Andrea del Verrocchio

Harmonogram přednášek:

1. úterý 26.09.

2. úterý 10.10.

3. úterý 24.10.

4. úterý 07.11.

5. úterý 21.11.

6. úterý 05.12.

Více info na: https://vu3v.cz/

Komentáře