Přejít na obsah

Program rozvoje venkova

Pro knihovny v malých obcích bude využitelná výzva pro Místní akční skupiny z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Podrobnosti najdete v Pravidlech:

Zde bude možno získat dotace na výstavbu a rekonstrukci knihovny.
viz strana 94 až 96 v Pravidlech

Informujte se na vedení obcí, připravujte projekty!

Komentáře