Přejít na obsah

Přehled přednášek Dějiny oděvní kultury VU3V

Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt) (Ing. Petr Tylínek)
„Kdo nepozná svou historii je často nucen jí opakovat“. Z obsahu tohoto citátu jde trochu strach. Věřím, že lidské civilizace nedopustí takový vývoj, kdy by jejich jedinci byli opět nuceni nosit zvířecí kůže, vydávat neartikulované zvířecí skřeky a živit se kořínky! A právě na podobné základně začínaly pravěké dějiny lidské pospolitosti. Než se společně vydáme k počátkům lidstva a jeho odívání, ozřejmíme si některé důležité pojmy, používané v módních, oděvních i kulturních oborech, jako jsou např. móda, vkus, idoly, trendy atd. Pak už budeme sledovat pouť našich předchůdců po světových teritoriích. Navštívíme oblast starověké Mezopotámie, Sumer a Babylon. Zastavíme se v úrodném údolí Nilu, kde nás uvítají obyvatelé starověkého Egypta v čele se svými faraony. Nadlidské monumenty, mohutné paruky, velkolepé šperky, nápadné líčení i tajemná mytologie. Tato kultura a její odívání je stálou inspirací i pro dnešní módní tvůrce!

Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko) (Ing. Petr Tylínek)
Stejně jako bájný Theseus se pohoupáme na bárce směřující po moři na tajuplný ostrov Krétu. Sem směřovaly výpravy dávných obyvatel okolních kontinentů, aby zde zanechaly své stopy. Prohlédneme si labyrint paláce v Knossu, oblečení hrdých ostrovanů atletických postav s komplikovanými účesy, bohyni s hady, šperky a nádherné malby. Zamíříme zpět na řeckou pevninu do okolí Mykén, kde pod akropolí s kyklopským zdivem a lví bránou objevil Heinrich Schlieman hrob krále Agamemnona se zlatou obličejovou maskou. Čekají nás brány Athén a Sparty. Zkoumáním umění, ideálů krásy i řasených oděvů starověkých Řeků si uvědomíme, kde se nachází kolébka evropských civilizací.

Všechny cesty vedou k Římu (Oděv Etrusků a Římanů) (Ing. Petr Tylínek)
Ocitneme se v mírné krajině starodávné Itálie, kam přichází dosud plně nepoznaná kultura tajemných Etrusků. Jejich odívání vykazuje orientální vlivy. Špičaté střevíce, ostrá ramena, mohutné pláště a umění zpracovávat kovy. Na základě jejich kultury a umění začnou budoucí pyšní Římané stavět svou světovou velmoc. Přepíší legendu o založení Říma. Na fórech, v circích i v palácích potkáme senátory, plebejce, gladiátory, otroky a možná i samotné caesary. Bude nás zajímat jejich oblečení, které přes své jednoduché tvarování, vyžadovalo velice náročné zpracování, údržbu i elegantní způsob držení těla při nošení.

Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury (Ing. Petr Tylínek)
Po rozpadu římské říše nastal čas pro rozmach křesťanské kultury. Zpočátku těžkopádné oděvy mužů i žen postupně nabírají okázalé podoby. Navštívíme dvůr císaře Konstantina, vydáme se po stopách odvážného benátčana Marka Pola, kterého hedvábná stezka zavedla až do starověkého Mongolska a Číny. Vrátíme se do Evropy, po jejímž území se přesouvají kmeny barbarů, Germánů, Slovanů, Visigótů, Keltů atp. Ti všichni zanechávají otisk svých kultur v umění, oblečení a doplňcích, jako zárodku budoucí evropské oděvní kultury. Mnišské řády zakládají první kláštery jako centra vlivu nové románské středověké kultury doby karolínské. Prohlédneme si vzácnou tapiserii v Bayeux s malou módní přehlídkou oblečení tehdejší evropské společnosti.

Ve stínu lomeného oblouku (Ing. Petr Tylínek)
Na objevné pouti za dějinami odívání vstupujeme do období vrcholného středověku. Církevní i světské stavby se pyšní lomenými oblouky, barevná vitrážová okna proteplují prostory ohromných katedrál. Oděvy se začínají tvarovat přímo na tělo, což umožní nebývalý rozvoj střihů, materiálů, výzdob, doplňků i neobvyklých tvarů. Procestujeme Evropu vrcholné i pozdní Gotiky. Šatníky hýří barvami, trubadúři opěvují dámy svého srdce a Romeo potkává svou Julii. Překvapí nás nápady doznívajícího dvora Burgundského vévody. Špičaté boty a klobouky odkazují na orientální inspiraci. Z těchto období již máme spoustu uměleckých dobových dokladů, zachovalých oděvů a jejich součástí. To vše budeme společně studovat a možná nás právě tento tzv. barbarský sloh bude inspirovat!

Oděv evropské renesance (Ing. Petr Tylínek)
Co může být krásnějšího, než když se v lidech začne probouzet touha po kráse a humanistických ideálech klasického Řecka a Říma. Vydáme se do kolébky renesančního umění, do nádherného města Florencie. Rodové paláce jsou plné umění. Na ulicích potkáme mnoho význačných umělců. Michelangela, Leonarda da Vinci, Donatela, Bruneleschiho, Boticeliho a další. Rod Medici přeje kráse. Rozvíjí se manufakturní výroba nádherných tkanin, gobelínů, užitého umění a řemesel. I další italská města bohatnou. Sem přijíždí evropští šlechtici pro inspiraci. Ideály renesanční obrody se šíří do ostatní Evropy. Prohlédneme si oděvní kulturu renesanční Francie Františka I., Lutherova Německa, Anglie Jindřicha VIII. a jeho dcery Alžběty, Čech Rudolfa II. Překvapí nás tuhá upjatá móda dvora španělského Filipa II. Ti všichni se snažili o nádhernou podobu svých královských dvorů. My se však podíváme i na oblečení obyčejného lidu. Renesanční epocha hýří nápady, tvary a barvami. Mnoho návrhářů z ní neustále čerpá inspirace pro své kolekce. Co bude inspirovat nás?

Vedoucí lektor
Ing. Petr Tylínek

Komentáře