Přejít na obsah

Mediální výchova pro knihovníky 21. století

Milé kolegyně a milí kolegové,

v rámci projektu Mediální vzdělávání v knihovnách 2022 připravila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové školení pro knihovníky

Mediální výchova pro knihovníky 21. století.

Koná se 8. 6. 2022 od 9:00 do 12:30 (3,5 hodiny) v konferenčním sále SVKHK v 5. patře.

Přednášku vede lektorka Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 

Více informaci si přečtete na webové stránce SVK HK – https://bit.ly/3v9BoL5

 a odkaz na přihlašovací formulář najdete pod adresou – https://bit.ly/3Mk8zBo.

Projekt podpořila Nadace OSF

Komentáře