Přejít na obsah

Lesní zahrady v praxi

Lesní zahrady v praxi

Ilustrovaný praktický průvodce pro domácnosti, komunity i podniky

Tomas Remiarz

Lesní zahrada je místem, kde se člověk a příroda potkávají ve vzájemné spolupráci – pod korunami stromů a s půdou pod nohama.

Kniha Lesní zahrady v praxi poprvé obsáhle zkoumá potenciál jedlých lesních ekosystémů, které najdeme ve městech i na venkově, a to z pohledu výnosu jedlých plodin, vytvoření místa pro odpočinek, tržního potenciálu a vzdělávacího i estetického hlediska. Na konkrétních příkladech ze života ukazuje čtyři hlavní obory, které musí tzv. lesní zahradník zvládnout: ekologii, zahradničení, krajinářský design a spolupráci.

Tuto pestrou mozaiku cenných informací doplňují hojné barevné fotografie, schémata a kresby. Kniha je určena zahrádkářům, hospodářům, komunitním zahradníkům i profesionálním krajinářům, kteří chtějí navrhovat a zakládat další bohaté jedlé lesní zahrady.

https://katalog.biblio.cz/Record/KOSTELEC.48276

Komentáře