Přejít na obsah

Inovační kurzy pro knihovníky

Dobrý den,

Národní knihovna ČR opět pořádá Inovační kurzy pro knihovníky. Kurzy jsou hrazené z grantu MK ČR. Pro knihovny, které jsou evidovány ve smyslu zákona, jsou kurzy bezplatné.

Máme ještě několik volných míst v těchto kurzech:


Vytváříme elektronické dotazníky či testy a sbíráme zpětnou vazbu (15 hodin výuky ve 3 dnech)
– naučí knihovníky efektivně získávat zpětnou vazbu od svých čtenářů a vytvářet dotazníky, testy, kvízy, registrace na semináře aj. Účastníci se naučí tvořit a upravovat jednoduché dotazníky, testy či kvízy, správně pokládat otázky a poté pracovat se získanými daty a vyhodnocovat je prostřednictvím nástrojů jako jsou Survio, Google a další.
Termíny: 25. 8., 27. 8., 31. 8. 2021


Google – produkty a služby (10 hodin výuky ve 2 dnech)
– seznámí uživatele s možnostmi vyhledávání, aplikacemi Disk Google, Google Scholar a Google Books, YouTube, Mapy, kalendář aj. Kurz je zaměřen na práci s Googlem, využití pokročilých aplikací pro práci knihoven, rozšířené služby Googlu, vyhledávání informací a zlepšení služeb pro uživatele. Účastníci se seznámí s aplikacemi Googlu využitelnými pro praktickou činnost veřejných i odborných knihoven.
Termíny: 3. 8. a 5. 8. 2021


Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu (5 hodin)
– jednodenní kurz je zaměřen na vyhledávání informací v systému Kramerius, který umožňuje knihovnám zpřístupňovat digitalizované dokumenty v praktické digitální knihovně. Zachraňuje tak periodika a monografie ohrožené degradací papíru a tím zachovává jejich obsah uživatelům. Cílem je, aby absolvent kurzu dokázal využívat množství informací ve zdigitalizovaných dokumentech a vystavených v této volně dostupné databázi.
Termíny: 29. 7., 2. 8., 3. 9. 2021 (jednodenní kurzy ve 3 bězích)


MS Word (15 hodin)
– účastníci školení si při úpravě různých dokumentů procvičí různé formátové vlastnosti znaků, odstavců, stránky a vyzkoušejí si nástroje programu MS Word, které jsou určené ke správě dlouhých dokumentů (styly, vodoznak, oddíly a jejich využití, číslování nadpisů, poznámky pod čarou). Vyzkoušejí si práci s grafickými objekty (kreslení, obrázky) a tabulkami. Ve Wordu si uschovají logo, podpis a vytvořené Záhlaví/Zápatí pro opakované vkládání. Naučí se také pracovat s hromadnou korespondencí.
Termíny: 26. 8., 2. 9., 9. 9. 2021


Kurzy se budou konat od 9:00 – 14,30 hod. v počítačové učebně Vzdělávacího centra NK ČR, Klementinum 190, Praha 1, budova A, místnost 144.

Přihlášky zasílejte na adresu:

kveta.hedvikova@nkp.cz

Bližší informace k vybraným kurzům budou přihlášeným zaslány následně.

Hezký den

Květa Hedvíková, DiS.
Oddělení vzdělávání KI
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
kveta.hedvikova@nkp.cz
www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 113
Budova: A Klementinum, Místnost: 146

Komentáře