Přejít na obsah

Dotační program Královéhradeckého kraje i pro knihovny

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2022 schválilo nový dotační program z Programu obnovy venkova se zaměřením i na modernizace prostorového vybavení knihoven v obcích do 3 000 obyvatel.

Veškeré podrobnosti jsou vyvěšeny na webu Dotačního portálu Královéhradeckého kraje

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9.

Lhůta pro podání žádostí je od 7. 12. 2022 do 25. 1. 2023.

Podíl dotace max. 50 % výdajů projektu.

Komentáře