Přejít na obsah

Co bylo cílem rekonstrukce?

ENERGETICKÉ ÚSPORY NA BUDOVĚ KNIHOVNY.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Předmětem projektu je zateplení obálky budovy vč. výměny výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 5.017.365,- Kč.

Dotace EU: 1.756.078,- Kč (35%)

Příspěvek příjemce podpory: 3.261.287,- Kč (65%)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Kostelec nad Orlicí

Komentáře