Přejít na obsah

Bookstart neboli S knížkou do života

Milí rodiče,

naše knihovna se přihlásila do projektu Bookstart neboli S knížkou do života.

Cílem projektu je podpořit všestranný rozvoj dítěte v rodině, zejména rozvoj verbálních schopností dětí a jejich fantazie. Projekt je zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí a to ve spolupráci s jejich rodiči.

Naše knihovna se zaměřila na věkovou kategorii dětí od 3 do 6 let.

Naše 4. setkání na dětském odd. v MěK v Kostelci n. O.

při interaktivním čtení a hraní si

ve středu 30. listopadu 2022 v 15.30 h

Přijďte si pohrát, i když už knihu vlastníte.

Pro letošní rok jsou už všechny knihy rozdány.

Komentáře