Přejít na obsah

Automatizace obecních knihoven

S firmou R-Bit Technology s.r.o., která spravuje náš Automatizovaný knihovní systém KOHA jsme připravili pro knihovny našeho regionu možnost využít regionálního AKS. Již nyní mají všechny knihovny našeho regionu připravený výpůjční modul, online katalog své knihovny a tzv. Centrum, kde je spousta potřebných pomocníků (evidence čtenářů, historie výpůjček, tisk přihlášky, tisk průkazu, evidence akcí, statistický výkaz).

Co k tomu však bude potřeba ze strany obecních knihoven a jejich zřizovatelů?

Počítač nebo notebook s připojením k internetu, čtečku čárových kódů a hlavně aktivní přístup knihovnic, aby se nebály nových věcí, ušetří to spoustu práce. Odpadne papírová verze karty čtenáře, nebudou muset vypisovat každou výpůjčku a pracně na konci roku všechno sčítat pro potřeby statistického výkazu knihovny.


Všechny knihy mají obecní knihovny zkatalogizované a označené čárovým kódem. Zpracování knih a jejich katalogizaci provádíme v naší pověřené knihovně, takže to mají knihovnice z obecních knihoven takřka bez práce. Nemusí se učit katalogizovat. Knihy si vyberou, nakoupí a dopraví k nám do knihovny. U nás je zapíšeme do přírůstkového seznamu, zkatalogizujeme, označíme, opatříme čárovým kódem a obalíme. Hotové knihy si následně odvezou zpět do svých knihoven. Katalogizační záznamy jsou v regionálním souborném katalogu, tím jsou okamžitě viditelné i v AKS dané obecní knihovny.

Netýká se profesionálních knihoven Častolovice (KOHA), Doudleby n. Orl. (Clavius) a Týniště n. Orl. (Verbis a Portaro), které mají svůj samostatný AKS. Netýká se to ani neprofesionálních knihoven v Borohrádku (Tritius) a v Čermné nad Orlicí (Clavius). I tyto knihovny mají svůj samostatný AKS.


K dnešnímu dni jsme prozatím regionální AKS KOHA zavedli v knihovnách v Albrechticích, Borovnici a Záměli. I některé další knihovny projevily zájem a postupně zavedeme AKS i u nich.


Nebojte se věcí nových, nebojte se technologie. Zaškolíme a se vším Vám pomůžeme.


Komentáře