DIČ:  CZ00274968

Krupkova 1154
517 41 Kostelec nad Orlicí

E-mail:  knihovna@biblio.cz
Výpůjční doba pro dospělé

Po8.00 - 17.30
St7.00 - 17.30
Čt8.00 - 17.00
Výpůjční doba pro děti

Po12.00 - 17.30
St12.00 - 17.30
12.00 - 16.00

ČTENÁŘSKÉ KONTO

Pro využití čtenářského konta si musíte při nejbližší návštěve knihovny nastavit heslo. Se změnou systému již staré přístupové údaje neplatí.Vstup do vašeho konta ...
Více zde

ČERNÁ KRONIKA POSLA Z PODHOŘÍ

Knihu Černá kronika Posla z Podhoří můžete koupit u nás v knihovně za 100 Kč.Za stejnou cenu ji dostanete v RTIC v Kostelci nad Orlicí, v knihovně i v knihkupectví Naděje na Panské ulici v Rychnově n. K., déle v knihovně v Doudlebách n. O., Častolovicích, Dobrušce, Tyníšti n. O. a knihkupectví Flé...
Více zde


Virtuální Univerzita třetího věku
[ vloženo ]:  19.08.2016    [ autor ]:  K9

Virtuální Univerzita třetího věku v kostelecké  knihovně

Jak se udržet v dobré fyzické a psychické kondici i v důchodovém věku a aktivně se podílet na společenském dění?

Přihlaste se do virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) jako jedné

z forem celoživotního vzdělávání, která je organizovaná provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

 

Základní informace a podmínky studia Virtuální Univerzity třetího věku

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

o    se statutem důchodce

o    invalidní důchodci bez rozdílu věku

o    osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)

V průběhu semestru:

o    společná výuka probíhá v konzultačním středisku (u nás v knihovně) 1x 14 dní v dopoledních hodinách. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy.

o    každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek. Začínáme kurzem o genealogii, protože ho bude doplňovat u nás právě probíhající výstava.

Zájemci o studium:

Zájemci o studium vyplní Přihlášku ke studiu, kterou u nás v knihovně obdrží a uhradí studijní poplatek (300 Kč) pro daný kurz.

Kontaktujte nás na tel. čísle 724 329 557, 724 733 940.

Posluchač může studovat pouze v jednom konzultačním středisku.

Upozornění!

Pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek.

Povinnosti posluchače:

o    uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním středisku (u nás v knihovně)

o    min. 80% účast na společné výuce

o    vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Přerušení studia:

o    kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody)

o    možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před kterýmkoliv následným semestrem

Více informací se dočtete na: https://e-senior.czu.cz/

© 2010 Městská knihovna Kostelec nad Orlicí