DIČ:  CZ00274968

Krupkova 1154
517 41 Kostelec nad Orlicí

E-mail:  knihovna@biblio.cz
Výpůjční doba pro dospělé

Po8.00 - 17.30
St7.00 - 17.30
Čt8.00 - 17.00
Výpůjční doba pro děti

Po12.00 - 17.30
St12.00 - 17.30
12.00 - 16.00

ČTENÁŘSKÉ KONTO

Pro využití čtenářského konta si musíte při nejbližší návštěve knihovny nastavit heslo. Se změnou systému již staré přístupové údaje neplatí.Vstup do vašeho konta ...
Více zde

ČERNÁ KRONIKA POSLA Z PODHOŘÍ

Knihu Černá kronika Posla z Podhoří můžete koupit u nás v knihovně za 100 Kč.Za stejnou cenu ji dostanete v RTIC v Kostelci nad Orlicí, v knihovně i v knihkupectví Naděje na Panské ulici v Rychnově n. K., déle v knihovně v Doudlebách n. O., Častolovicích, Dobrušce, Tyníšti n. O. a knihkupectví Flé...
Více zde


Deskové, společenské a karetní hry
[ vloženo ]:  30.08.2018    [ autor ]:  SK

Od září budeme na dětském oddělení půjčovat deskové, společenské a karetní hry čtenářům z dětského i dospělého oddělení.

Koupili jsme pro vás:

Ostrov Skye: Jak se náčelník stal králem

Kostky bohů

Neobvyklí podezřelí

Costa Rica: Výprava deštným pralesem

Velbloudí dostihy na cesty

Xbere! 

 

Jaká jsou pravidla půjčování deskových, společenských a karetních her?

 • Registrovaným čtenářům knihovny je zpřístupněna nová služba – půjčování deskových, karetních, společenských her domů. Hry si mohou půjčit všichni čtenáři na dětském oddělení.

 • Čtenář musí dodržovat stanovenou výpůjční dobu (pouze 1 desková hra na 1 měsíc) na kauci 200,- Kč.

 • Výpůjční doba her se neprodlužuje, nepřipouští se také okamžité opakované půjčení.

 • Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči knihovně.

 • Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

 • Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry. Uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku. 

 • Všechny nesrovnalosti prosíme ihned nahlásit u obsluhy knihovny.

 • Hry lze rezervovat.

 • Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu. Jestliže uživatel nevrátí půjčenou hru ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (stejný jako u knihovních dokumentů) dle platného ceníku.

 • V případě poškození či ztráty části společenské hry, bez které je tato hra nefunkční, je uživatel povinen uhradit cenu celé hry (dle uvážení knihovníka).

 • V případě poškození či ztráty předmětu ze hry, který lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu nejpozději do 7 dnů od vrácení hry (dle uvážení knihovníka).

 • Po dodání chybějících komponentů, bude vrácena kauce.

 • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.

 
© 2010 Městská knihovna Kostelec nad Orlicí